بيمه ايران

تقدير از مديرعامل بيمه ايران به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار صنعت و تجارت

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : تقدير از مديرعامل بيمه ايران به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار صنعت و تجارت
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
رئيس هئيت مديره و مديرعامل بيمه ايران در كنگره سراسري چهره هاي ماندگار صنعت و تجارت كشور موفق به دريافت تنديس طلايي شد. به گزارش پيام بيمه ايران در اين مراسم كه عصر پنجشنبه 20 اسفند 1388 با حضور بيش از يك صد تن از مديران برتر واحدهاي صنعتي و توليدي ايران در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، آقاي جواد سهاميان مقدم، رئيس هئيت مديره و مديرعامل بيمه ايران، به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار در صنعت و تجارت كشور انتخاب شد و موفق به دريافت تنديس طلايي شد. در اين كنگره كه با هدف معرفي واحدهاي برتر تجاري و صنعتي ايران به بازارهاي داخلي و خارجي برپا شده است با مثبت ارزيابي كردن عملكرد بيمه ايران در عرصه هاي داخلي و بين المللي، از تلاش مديرعامل اين شركت تقدير شد. براساس اين گزارش كنگره سراسري چهره هاي ماندگار صنعت و تجارت كشور با معرفي مديران برتر اين بخش از سوي وزارت صنايع و معادن كشور، اتاق هاي بازرگاني و سازمان توسعه و تجارت ايران برپا شد.
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : تقدير از مديرعامل بيمه ايران به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار صنعت و تجارت
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی