بيمه ايران

بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری

بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی