بيمه ايران

طرح بیمه جانبازان و ایثارگران و خانواده معزز شهدا

پورتال شرکت سهامی بیمه ایران:طرح بیمه جانبازان و ایثارگران و خانواده معزز شهدا
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

این طرح ازچند سال قبل فی مابین بنیاد شهید و امور جانبازان و شرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردیده است و همه ساله با تغییر در مفاد قرارداد و ایجادتسهیلات مناسبتر تمدید می شود.در آذر ماه سال 86 نیز قرارداد بیمه جانباز فی مابین بنیاد جانبازان به ریاست دکتر دهقانی معاون محترم رئیس جمهوری وآقای سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران مجددا به امضاء رسید.بر اساس این توافق نامه کلیه جانبازان بدون مراجعه به بیمه ایران می توانند با ارئه کارت بیمه تکمیل درمانی بیمه ایران جهت مداوا به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ایران مراجعه نمایند. در این طرح تلاش شده است که یک بیمه عاری از نقص و سهل الوصول به جانبازان عزیز جنگ تحمیلی و خانواده شهدا و ایثارگران ارائه شود.سقف اعمال جراحی در این طرح از 2میلیون به3 میلیون تومان افزایش یافته است.واعمال جراحی خاص تا 6 میلیون تومان از سوی بیمه ایران پرداخت میشود.در این نوع بیمه هزینه های پاراکلینیکی، آزمایشگاهی ،لیزینگ و سایر هزینه های جزئی نیز تا سقف قابل پرداخت است.


پورتال شرکت سهامی بیمه ایران:طرح بیمه جانبازان و ایثارگران و خانواده معزز شهدا
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش تخلف
بعدی