بيمه ايران

پرداخت خسارت 15 ميلياردي بيمه ايران به قطارهاي مسافري

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : پرداخت خسارت 15 ميلياردي بيمه ايران به قطارهاي مسافري
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
اخبرگزاري موج - شركت بيمه ايران به شركت قطارهاي مسافربري هستيا، 15 ميليارد ريال خسارت پرداخت كرد. به گزارش خبرنگار موج، به دنبال وقوع حادثه در يكي از ناوگان ريلي كشور شركت بيمه ايران پس از ارزيابي كارشناسان، خسارتي به مبلغ 15 ميليارد ريال به شركت قطارهاي مسافري هستيا پرداخت كرد. ملكوتي مدير بيمه هاي مهندسي و مسئوليت شركت بيمه ايران به سرعت بيش از اندازه اين لوكوموتيو اشاره كرد و گفت: اين حادثه 7 كشته و 29 زخمي در پي داشته و شركت بيمه ايران براساس تعهدات خود به پرداخت خسارت هاي جاني و مالي نيز مبادرت نموده است.وي همچنين به حق بيمه 26 ميليون توماني شركت قطارهاي مسافربري هستيا به بيمه ايران طي دو سال گذشته اشاره كرد. به گفته وي، پس از بازديد محل حادثه و واگن هاي آسيب ديده 500 ميليون تومان به صورت علي الحساب به شركت قطارهاي مسافربري هستيا پرداخت شده بود و مابقي پرداخت خسارت پس از بررسي هاي بيشتر صورت پذيرفت.سياوش سعيديان عضو هيات مديره و معاون فني شركت بيمه ايران نيز توسعه حمل و نقل ريلي را يكي از عوامل رشد اقتصادي كشور عنوان كرد. وي در ادامه بر توانايي مالي و تجربه فني بيمه گر تاكيد كرد و گفت: تدبير در انتقال ريسك به شركت هاي بيمه گر بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.وي اصل جبران خسارت را يكي از اصول اساسي در بخش بيمه اي دانست و پرداخت خسارت را در اسرع وقت از سوي شركت هاي بيمه اي مورد تاكيد قرار داد. حميد رضا راد نژاد، مدير عامل شركت قطارهاي مسافري هستيا و رئيس هيئت مديره شركت لوكوموتيو هستيا از خدمات بيمه اي اين شركت تقدير كرد.
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : پرداخت خسارت 15 ميلياردي بيمه ايران به قطارهاي مسافري
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی