بيمه ايران

درباره بيمه اتومبيل

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : درباره بيمه اتومبيل
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گزار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، كاهش بهاي اتومبيل در اثر تصادف، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد. خسارت‌هايي كه در اثر حوادث اتومبيل متوجه اشخاص ثالث مي‌شود به موجب بيمه‌ شخص ثالث مورد تامين قرار مي‌گيرد. بيمه شخص ثالث جنبه اجباري دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود مي‌باشد.
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران: درباره بيمه اتومبيل
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی