بيمه ايران

بازاريابي بيمه

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بازاريابي بيمه
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
خلاصه کتاب : در اين كتاب شيوه ها و استراتژي هاي بازاريابي از ديدگاه هاي متفاوت بررسي و تحليل مي شود . كتاب متشكل از چهارفصل با اين عناوين است : "نظريه بازاريابي" ، "خدمات بازاريابي بيمه "، "برنامه ريزي بازاريابي" و " اجراي بازاريابي". در فصل آخر عوامل كليدي در اجراي بازاريابي به همراه برنامه ريزي ارتباطات و بازاريابي بين الملل تشريح شده است.
نويسنده : كن آيرونز
ناشر : بيمه مركزي ايران
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بازاريابي بيمه
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی