بيمه ايران

بیمه مسئولیت تعمیرکاران

بیمه مسئولیت تعمیرکاران
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

مسئولیت کلیه خسارت‌های وارده بر خودروها در طول مدتی که در تعمیرگاه‌ها هستند بر عهده صاحبان تعمیرگاه‌ها می‌باشد. این بیمه‌نامه به منظور پوشش کلیه خسارات احتمالی ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه‌های مجاز صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت تعمیرکاران
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی