بيمه ايران

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران

مزیت این بیمه نامه که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت ‌آمیز حل و فصل می‌نماید.
با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیرا پزشکان صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی