بيمه ايران

بیمه های مسئولیت

پورتال شرکت سهامی بیمه ایران :بیمه های مسئولیت
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
انستیتوی بیمه گران خبره انگلستان برای ارتقا و گسترش آگاهی و دانش بیمه گران و تبیین اصول بیمه و كاربرد آن در رشته های مختلف و بازار بیمه ، ده ها كتاب و جزوه و مجله منتشر كرده و كلاس های آموزشی متعددی تشكیل داده است و امتحاناتی در سطوح مختلف برگزار می كند...
نویسنده : آلن پاول
ناشر : بیمه مركزی ایران
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران :بیمه های مسئولیت
پورتال شرکت سهامی بیمه ایران
گزارش تخلف
بعدی