بيمه ايران

دريافت جايزه ديموند توسط بيمه ايران

پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : دريافت جايزه ديموند توسط بيمه ايران
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
بيمه ايران در بخش خدمات سومين كنفرانس مديريت نظام توزيع و پخش موفق به دريافت جايزه ويژه و تنديس ديموند گرديد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ايران اين مراسم روز يكشنبه دهم مرداد با حضور جمع كثيري از مديران و كارشناسان حوزه هاي توليدي و خدماتي كشور در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گرديد و سياوش سعيديان عضو هيات مديره از طرف بيمه ايران لوح و تنديس ديموند را دريافت كرد.
سال گذشته نيز بيمه ايران در حوزه صنعت بيمه موفق به دريافت جايزه در دومين كنفرانس گرديده بود.
بيمه ايران به عنوان بيمه برتر كشور تاكنون موفق به دريافت جوايز متعددي به اين شرح گرديده است:
 • كسب رتبه اول در بين شركت هاي بيمه ارزيابي شده بين صد شركت برتر، توسط سازمان مديريت صنعتي كشور
 • كسب رتبه پانزدهم در بين صد شركت برتر
 • كسب ده ها رتبه اول، دوم و سوم جشنواره «شهيد رجائي»
 • دريافت امتياز مديريت كيفيت جامع
 • دريافت استاندارد ايزو 9001 سال 2000
 • كسب رتبه برتر توانگري مالي و ايفاي تعهدات براساس رتبه بندي بيمه مركزي ايران
 • انتخاب دستگاه نمونه در برگزاري سي امين سالگرد انقلاب اسلامي ايران
 • كسب جايزه ملي «مديريت نظام توزيع و پخش»
 • كسب جايزه ملي در شاخص هايي از قبيل ميزان رضايتمندي افراد از دسترسي به شبكه فروش، ميانگين زماني حضور افراد در شعب و نمايندگي ها، تنوع استفاده از IT و در ارائه خدمات واحد سيار پرداخت خسارت .
 • كسب رتبه اول رضايت مشتريان طبق نظر سنجي وب سايت معاونت امور بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • دريافت گواهي و تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان
 • دريافت نشان تعهد به تعالي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني
 • دريافت تنديس و لوح سپاس از دومين جشنواره بين المللي انتخاب يكصد برند برتر
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران :دريافت جايزه ديموند توسط بيمه ايران
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
گزارش تخلف
بعدی